Kompleksowa obsługa firm
i instytucji w zakresie BHP


2012-08-28
Organizator konferencji: PRACODAWCO - zadbaj o bezpieczeństwo na budowie
Konferencja jest organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa" koordynowanej przez CIOP-PIB. 28 sierpnia 2012r. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

2012-04-24
Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich SAWO
Wygłoszenie prelekcji, konsultacje dla zainteresowanych

2012-03-30
Konferencja w Zielonej Górze organizowana w ramach Kampanii Społecznej 2012: "Prewencja wypadkowa"
Wygłoszenie prelekcji przez Macieja Szmyda pt. "Zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości".

2012-01-11
Seminarium szkoleniowe dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP we Wrocławiu: Dostosowanie maszyn do wymogów prawnych UE
Prelekcja wygłoszona przez Macieja Szmyda pt. "Dobre praktyki w zakresie BHP i ergonomii podczas projektowania i wdrażania maszyny specjalnej.

0000-00-00
KONTAKT
ul. Batalionów Chłopskich 13a 33-300 Nowy Sącz tel. 506 133 452, 506 133 453 poczta@ekspertbhp.info


Strona główna

 
PRACODAWCO
 
- zadbaj o bezpieczeństwo na budowie
 
 

 
                                                Konferencja jest organizowana w ramach informacyjnej
                                                kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa',
                                                koordynowanej przez CIOP-PIB. 
 
 
 
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
 
 
 
Program konferencji:
 
Powitanie uczestników
- Jan Golonka, Starosta Powiatowy
- Maciej Szmyd, BHP Szmyd szkolenia i doradztwo, członek Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
- Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
- Beata Ziółko, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, kierownik oddziału w Nowym Sączu
 
Wypadki przy pracy w budownictwie i odpowiedzialność pracodawców
- Artur Szmyd, Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu
 
Monitorowanie bezpieczeństwa pracy na budowach - wymagania Państwowej Inspekcji Pracy
- Radosław Gonet, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
 
Przyczyny wypadków przy pracy w małych firmach budowlanych
- Andrzej Dąbrowski, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 
Metody i techniki wypracowania bezpiecznych zachowań u pracowników
- Agnieszka Szczygielska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 
Prace na wysokości. ogólne zasady bezpieczeństwa i dobór środków ochrony indywidualnej
- Maciej Szmyd, BHP Szmyd szkolenia i doradztwo, członek Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 
Praktyczne zastosowanie siatek bezpieczeństwa
- Jacek Jurkowski, Prezes Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu
 
Podnoszenie osób z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego
- przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
 
Bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania robót ziemnych
- Dorota Szmyd, BHP Szmyd szkolenia i doradztwo
 
Podsumowanie i zakończenie