Kompleksowa obsługa firm
i instytucji w zakresie BHP


2012-08-28
Organizator konferencji: PRACODAWCO - zadbaj o bezpieczeństwo na budowie
Konferencja jest organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa" koordynowanej przez CIOP-PIB. 28 sierpnia 2012r. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

2012-04-24
Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich SAWO
Wygłoszenie prelekcji, konsultacje dla zainteresowanych

2012-03-30
Konferencja w Zielonej Górze organizowana w ramach Kampanii Społecznej 2012: "Prewencja wypadkowa"
Wygłoszenie prelekcji przez Macieja Szmyda pt. "Zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości".

2012-01-11
Seminarium szkoleniowe dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP we Wrocławiu: Dostosowanie maszyn do wymogów prawnych UE
Prelekcja wygłoszona przez Macieja Szmyda pt. "Dobre praktyki w zakresie BHP i ergonomii podczas projektowania i wdrażania maszyny specjalnej.

0000-00-00
KONTAKT
ul. Batalionów Chłopskich 13a 33-300 Nowy Sącz tel. 506 133 452, 506 133 453 poczta@ekspertbhp.info


Współpraca

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Prowadzenie zadań służby BHP

Obowiązek utworzenia służby bhp regulują przepisy zawarte w art. 23711 [Służba bhp].

Pracodawca może powierzyć obowiązki pełnienia zadań służby bhp osobom spoza zakładu pracy, posiadającym kwalifikacje co najmniej specjalisty ds. bhp na zasadzie outsourcingu.

Jest to rozwiązanie tańsze i jednocześnie bardziej skuteczne niĹź zatrudnienie etatowego pracownika. 

 

Zapraszamy do współpracy.