Kompleksowa obsługa firm
i instytucji w zakresie BHP


2012-08-28
Organizator konferencji: PRACODAWCO - zadbaj o bezpieczeństwo na budowie
Konferencja jest organizowana w ramach og─é┼élnopolskiej kampanii spo─╣┬éecznej "Prewencja wypadkowa" koordynowanej przez CIOP-PIB. 28 sierpnia 2012r. Starostwo Powiatowe w Nowym S├ä┬ůczu

2012-04-24
Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich SAWO
Wygłoszenie prelekcji, konsultacje dla zainteresowanych

2012-03-30
Konferencja w Zielonej Górze organizowana w ramach Kampanii Społecznej 2012: "Prewencja wypadkowa"
Wyg─╣┬éoszenie prelekcji przez Macieja Szmyda pt. "Zasady bezpiecze─╣┬ästwa pracy na wysoko─╣┬Ťci".

2012-01-11
Seminarium szkoleniowe dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP we Wrocławiu: Dostosowanie maszyn do wymogów prawnych UE
Prelekcja wygłoszona przez Macieja Szmyda pt. "Dobre praktyki w zakresie BHP i ergonomii podczas projektowania i wdrażania maszyny specjalnej.

0000-00-00
KONTAKT
ul. Batalion─é┼éw Ch─╣┬éopskich 13a 33-300 Nowy S├ä┬ůcz tel. 506 133 452, 506 133 453 poczta@ekspertbhp.info


Oferta

DORADZTWO W ZAKRESIE BHP

Specjalizujemy si├ä┬Ö w profesjonalnym doradztwie oraz ─╣┬Ťwiadczeniu us─╣┬éug z zakresu bhp. 

Prowadzimy zadania s─╣┬éu─╣┼║by BHP w zak─╣┬éadzie pracy zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy oraz Rozporz├ä┬ůdzenia Rady Ministrów 2 wrze─╣┬Ťnia 1997r. w sprawie s─╣┬éu─╣┼║by bezpiecze─╣┬ästwa i higieny pracy (Dz.U. nr z109, poz. 704).

W tym m.in.

- szacowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

- merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarz├ä┬ůdze─╣┬ä wydawanych przez Pa─╣┬ästwow├ä┬ů Inspekcj├ä┬Ö Pracy i Pa─╣┬ästwow├ä┬ů Inspekcj├ä┬Ö Sanitarn├ä┬ů,

- prowadzenie postępowania powypadkowego w wypadkach przy pracy,

- doradztwo i pomoc przy doborze w─╣┬éa─╣┬Ťciwych ─╣┬Ťrodków ochrony indywidualnej,

- doradztwo przy organizowaniu bada─╣┬ä ─╣┬Ťrodowiska pracy i okre─╣┬Ťlania wymaga─╣┬ä na danym stanowisku pracy.

 

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE BHP

Pomagamy w wype─╣┬énianiu obowi├ä┬ůzku okre─╣┬Ťlonego w art. 208 Kodeksu Pracy pe─╣┬éni├ä┬ůc na zlecenie pracodawców obowi├ä┬ůzki koordynatora ds. bhp na terenie sztandarowych inwestycji w obszarze budownictwa. 

Dbamy o bezpieczne wykonywanie prac m.in. na terenie:

Budowy Miasteczka Multimedialnego w Nowym S├ä┬ůczu.

Budowy zespołu hotelowego "Czarny Potok" w Krynicy Zdroju.

Budowy Galerii Handlowej "Go─╣┬é├ä┬ůbkowice" wraz z supermarketem TESCO (inwestycja zako─╣┬äczona). 

 

Posiadamy du─╣┼║e do─╣┬Ťwiadczenie w przeprowadzaniu kontroli wewn├ä┬Ötrznych zleconych przez pracodawców lub inwestorów w zakresie bezpiecznych warunków pracy na terenie realizowanych inwestycji. 

 

SZKOLENIA

Szkolenia organizujemy w naszej siedzibie lub u zamawiaj├ä┬ůcego szkolenie. 

Rokrocznie szkoleniami obejmujemy 1000-2000 pracowników ró─╣┼║nych bran─╣┼║ i zawodów.

 

BEZPIECZE─╣┬âSTWO PO─╣┼ąAROWE

Sporz├ä┬ůdzamy instrukcje bezpiecze─╣┬ästwa po─╣┼║arowego.

Wykonujemy plany ewakuacyjne budynków.

 

DOBÓR ─╣┬ÜRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zajmujemy si├ä┬Ö profesjonalnym doborem ─╣┬Ťrodków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w ró─╣┼║nych bran─╣┼║ach oraz przy pracach, których wykonanie wymaga stosowania indywidualnego zabezpieczenia pracownika. 

 

AUDYTY I PRZEGL├ä┬äDY WARUNKÓW PRACY

Przeprowadzamy audyty warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w zak─╣┬éadzie pracy.

Sporz├ä┬ůdzamy analizy stanu bhp. 

 

OPRACOWANIA I INSTRUKCJE

Pomagamy w opracowywaniu wewn├ä┬Ötrznych zarz├ä┬ůdze─╣┬ä, regulaminów i instrukcji ogólnych dotycz├ä┬ůcych bhp.

Pomagamy w opracowaniu i opiniujemy tre─╣┬Ť├ä┬ç szczegó─╣┬éowych instrukcji dotycz├ä┬ůcych bhp.

Bierzemy udzia─╣┬é w ustalaniu okoliczno─╣┬Ťci i przyczyn wypadków przy pracy.

Prowadzimy wymagana przepisami dokumentację.

Wykonujemy ocen├ä┬Ö ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 

 

 

UDZIELAMY BEZP─╣┬üATNYCH KONSULTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZE─╣┬âSTWA I HIGIENY PRACY FIRMOM Z SEKTORA M─╣┬ÜP.