Kompleksowa obsługa firm
i instytucji w zakresie BHP


2012-08-28
Organizator konferencji: PRACODAWCO - zadbaj o bezpieczeństwo na budowie
Konferencja jest organizowana w ramach og─é┼élnopolskiej kampanii spo─╣┬éecznej "Prewencja wypadkowa" koordynowanej przez CIOP-PIB. 28 sierpnia 2012r. Starostwo Powiatowe w Nowym S├ä┬ůczu

2012-04-24
Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich SAWO
Wygłoszenie prelekcji, konsultacje dla zainteresowanych

2012-03-30
Konferencja w Zielonej Górze organizowana w ramach Kampanii Społecznej 2012: "Prewencja wypadkowa"
Wyg─╣┬éoszenie prelekcji przez Macieja Szmyda pt. "Zasady bezpiecze─╣┬ästwa pracy na wysoko─╣┬Ťci".

2012-01-11
Seminarium szkoleniowe dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP we Wrocławiu: Dostosowanie maszyn do wymogów prawnych UE
Prelekcja wygłoszona przez Macieja Szmyda pt. "Dobre praktyki w zakresie BHP i ergonomii podczas projektowania i wdrażania maszyny specjalnej.

0000-00-00
KONTAKT
ul. Batalion─é┼éw Ch─╣┬éopskich 13a 33-300 Nowy S├ä┬ůcz tel. 506 133 452, 506 133 453 poczta@ekspertbhp.info


O nas

SPECJALIZUJEMY SI├ä┬ś w profesjonalnym doradztwie oraz ─╣┬Ťwiadczeniu us─╣┬éug z zakresu bhp.

Tematyk├ä┬ů zwi├ä┬ůzan├ä┬ů z bezpiecze─╣┬ästwem i higien├ä┬ů pracy zajmujemy si├ä┬Ö od 1998 roku.

Posiadamy uprawnienia specjalistów ds. bezpiecze─╣┬ästwa i higieny pracy okre─╣┬Ťlone w Rozporz├ä┬ůdzeniu Rady Ministrów z 2 wrze─╣┬Ťnia 1997 roku w sprawie s─╣┬éu─╣┼║by bezpiecze─╣┬ästwa i higieny pracy do wykonywania zada─╣┬ä s─╣┬éu─╣┼║by bhp w zak─╣┬éadach pracy. S├ä┬ů to najwy─╣┼║sze kwalifikacje zawodowe uzyskane po uko─╣┬äczeniu studiów zawodowych i poparte wieloletni├ä┬ů praktyk├ä┬ů. 

Nale─╣┼║ymy do sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pa─╣┬ästwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). 

Obecnie stale wspó─╣┬épracujemy z kilkudziesi├ä┬Öcioma zak─╣┬éadami pracy z terenu województwa ma─╣┬éopolskiego oraz korporacjami o zasi├ä┬Ögu ogólnopolskim. 

NASI KLIENCI zajmuj├ä┬ů si├ä┬Ö dzia─╣┬éalno─╣┬Ťci├ä┬ů w sektorach:

- budownictwa mieszkaniowego

- budowy i konstrukcji wie─╣┼║owych GSM,

- drogownictwa i budowy mostów,

- instalacji sanitarnych i kanalizacji,

- przemys─╣┬éu obróbki i produkcji drzewnej,

- produkcji mebli i wyposażenia wnętrz,

- produkcji stolarki okiennej,

- uboju zwierz├ä┬ůt rze─╣┼čnych,

- handlu hurtowego i detalicznego,

- produkcji wody mineralnej,

- recyclingu,

- hotelarstwa,

- służby zdrowia oraz jednostek pomocy społecznej,

- transportu,

- administracji publicznej,

- wojska,

- o─╣┬Ťwiaty

 

UDZIELAMY BEZPŁATNYCH PORAD W ZAKRESIE BHP DLA FIRM Z SEKTORA MŚP.